Lösdrift för unghästar


Alla unghästar går i åldersblandade flockar på stora ytor.

Det som ingår är:
Daglig tillsyn
Fri tillgång grovfoder, saltsten och mineraler
Tempererat vatten
Ligghall med halm
Avmaskning
Verkning var 10e vecka av utbildad hovslagare.

PRISER: Ponny/Islandshäst 1500kr/mån. Storhäst 2000kr/mån

Alla priser är inkl moms

2